LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT VÀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NHẤT NHẤT

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT VÀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NHẤT NHẤT

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT VÀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NHẤT NHẤT

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT VÀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NHẤT NHẤT

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT VÀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NHẤT NHẤT
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT VÀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NHẤT NHẤT
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT VÀ CÔNG TY TNHH T

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT VÀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NHẤT NHẤT

Ngày 13/3/2020 vừa qua, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Hưng Hiệp Phát và Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Nhất Nhất tại Tòa nhà HHP số 18 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM. Với sự góp mặt của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Hưng Hiệp Phát, đại diện Ông Nguyễn Duy Hưng, Giám Đốc kinh doanh Ông Nguyễn Việt Hưng và đối tác chiến lược - Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Nhất Nhất, đại diện Ông Đặng Văn Nhất cùng tham dự.
 

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp và cũng là tiền đề để dự án phát triển.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỐI TÁC

Các khách hàng tiêu biểu đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Hưng Hiệp Phát Copyright @ 2018