Khối đế TM cho thuê - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT

Khối đế TM cho thuê - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT

Khối đế TM cho thuê - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT

Khối đế TM cho thuê - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT

Khối đế TM cho thuê - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT
Khối đế TM cho thuê - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HƯNG HIỆP PHÁT
Khối đế TM cho thuê
Sàn thông, 1300m2/sàn có chia lẻ diện tích, giá thuê 15$/m2/tháng. 2 thang máy và 2 thang cuốn cho 3 tầng thương mại, Trang bị đầy đủ điều hòa, sàn...
ĐỐI TÁC

Các khách hàng tiêu biểu đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Hưng Hiệp Phát Copyright @ 2018